24/05/2018

 1. OBJECTIEF

Dit document bevat de algemene gebruiksvoorwaarden die het gebruik van de website www.kuriakos-editora.com regelen, beheerd door Motes & Ideias, Lds., Gevestigd in Avenida D. João II, Edificio Vermelho, nº50, 4º , Parque das Nações 1990-095 Lisboa.

 

www.kuriakos-editora.com is een verkoopplatform van online producten, beschikbaar voor iedereen die zich registreert en inlogt, daarna aangeduid met “gebruiker”.

 

Alle aankopen die door de website www.kuriakos-editora.com worden gedaan, zullen worden geregeld door de algemene aankoopvoorwaarden die de manier bepalen waarop de gebruiker overgaat tot de aankoop, betalingsmethoden, zoeken van producten, prijsbeleid, annulering en terugbetaling.

 

De aankoopvoorwaarden zijn beschikbaar op de volgende website: www.kuriakos-editora.com/pt/termos-e-condicoes-de-venda/

 

Bij het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker de huidige algemene gebruiksvoorwaarden, de aankoopvoorwaarden en het privacybeleid op de website www.kuriakos-editora.com/pt/politica-de-privacidade/ te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

 

De gebruiker dient deze algemene gebruiksvoorwaarden te lezen, evenals het privacybeleid elke keer dat hij deze website bezoekt, aangezien deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

 

 1. INHOUD VAN DE WEBSITE EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onder “inhoud van de website” moet worden verstaan alle informatie die op deze website beschikbaar is – merken, logo’s, teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties, video- en audiomateriaal, webdesign en software.

 

De rechten van intellectueel eigendom van alle materialen, inhoud en software van de website Editora Kuriakos, die niet afkomstig waren van externe bronnen en ook nauwkeurig werden geïdentificeerd, behoren toe aan Motes & Ideias, Lda en / van zijn zakelijke partners, en zijn beschermd door de algemene rechten, door de nationale en internationale wet op de bescherming van intellectuele eigendom, door het auteursrecht en naburige rechten, evenals door het cyberstrafrecht.

 

Deze website bevat ook teksten, illustraties en foto’s die niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs heeft.

Motes & Ideias, Lda. verwerpt alle verantwoordelijkheid door de toe-eigening en misbruik van de eerder genoemde elementen.

 

Het kopiëren, wijzigen, reproduceren, tentoonstellen, distrubitie, verspreiden, streamen of gebruiken van de inhoud van deze website, op welke manier dan ook of voor enig doel, is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande toestemming van Motes & Ideias, Lda., van de auteurs of derde-houders van de rechten van de oorzaak, elke verantwoordelijkheid afgewezen bij misbruik van deze website door derden.

 

 1. VEILIGHEID

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen bewerkingen uit te voeren die de werking van deze website of toegang tot een gebied / account en de respectieve inhoud kunnen belemmeren zonder voorafgaande toestemming om de kwetsbaarheid van de geïnstalleerde beveiliging te testen, te evalueren of te doorbreken om een virus te installeren of te proberen te installeren. of programma’s die schade toebrengen en / of besmetten, triggeren of proberen om ‘denial of service’-aanvallen te activeren of derden adviseren dit te doen.

 

 1. ALGEMEEN GEBRUIKERSGEDRAG

De gebruiker, in de termen van de wet en de huidige voorwaarden, verbindt zich ertoe om deze website niet te gebruiken op een manier die waarschijnlijk de wettelijke posities schendt die worden beschermd door Motes & Ideias, Lda of van derden. De gebruiker dient de website op een verantwoordelijke, voorzichtige en zorgvuldige manier te gebruiken en de continuïteit, integriteit en kwaliteit van de bronnen en functies van de website niet te verstoren of te dwarsbomen.

Behalve zoals geautoriseerd door Motes & Ideias, Lda, mag de gebruiker de services, inclusief de inhoud, materialen, functies en bronnen, niet op een commerciële manier of op enige andere ondersteunende manier gebruiken of verkennen.

De gebruiker wordt verantwoordelijk gehouden voor het niet naleven van de algemene voorwaarden die voor deze website gelden en zijn opgesteld volgens het burgerlijk en strafrecht.

 

 1. CONTENTS EN VERANTWOORDELIJKHEID

Is een exclusief recht van Motes & Ideias, Lda., Om het ontwerp en de lay-out van alle informatie, inhoud en materialen van de website te beheren, evenals inhoud, diensten, opties en functies te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen of zelfs de respectieve URL’s.

Motes & Ideias, Lda. behoudt zich, onverminderd de naleving van de regels voor gegevensbescherming, het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen, de website op te schorten, stop te zetten en te sluiten wanneer dit gepast wordt geacht, zonder voorafgaande waarschuwing voor de periode dat nodig achten, door een technische of administratieve bestelling, door overmacht of anderszins, kan daardoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De hyperlinks die mogelijk bestaan voor websites van derden zijn alleen toegankelijk voor het gemak en de toegankelijkheid van de gebruiker, en impliceren geen aanvaarding van de respectieve inhoud, noch een associatie met de eigenaren, aangezien de toegang en bezoekverantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

 

 1. BEPERKINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MOTES & IDEIAS, LDA

 

 1. In de ruimste zin van de wet aanvaardt de gebruiker dat het gebruik van deze website geschiedt op eigen risico, zijnde de enige verantwoordelijke voor enige schade aangericht in zijn systeem en / of informatieapparatuur of voor andere schade en verliezen, inclusief het verlies van gegevens die voortkomen uit het gebruik van materialen, inhoud en informatie die op enigerlei wijze via deze website zijn verkregen.
 2. Motes & Ideias, Lda., is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat derden kunnen geven aan de inhoud die de gebruiker beschikbaar heeft gesteld of toegankelijk heeft gemaakt door de website.
 • Motes & Ideias, Lda., zal alles in het werk stellen om de website en diensten in goede staat te houden, zonder echter te garanderen dat:
 1. a) Toegang tot elk deel van de site wordt ononderbroken beschikbaar gesteld, en dat het veilig, foutloos of continu werkt;
 2. b) Elk materiaal of ander type inhoud dat door derden beschikbaar wordt gesteld via de websites en / of de Services, veilig is of legaal.
 3. Motes & Ideias, Lda is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit, namelijk:
 4. a) Onmogelijkheid om de site te gebruiken, inclusief, onder ander, interferentie, weglatingen, onderbrekingen, virussen, bugs en zelfs storingen en / of problemen met de werking van het elektronische, computer- of telecommunicatiesysteem;
 5. b) Vertragingen of blokkades in het gebruik veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen, namelijk geen toegang tot enig deel van de sites en / of de Services;
 6. c) Onrechtmatige handelingen door derden, inclusief toegang tot of wijziging van persoonlijke databases;
 7. d) Mogelijke fouten of tekortkomingen in de beveiliging die kunnen ontstaan door het gebruik van een verouderde of onveilige browser, evenals activering van apparaten voor het bewaren van wachtwoorden of gebruikersidentificatiecodes in de browser, of schade, fouten of onnauwkeurigheden die het gevolg kunnen zijn van een storing.

 

 1. RECHT OP VERANDERING OF AANPASSING

Motes & Ideias, Lda., behoudt zich het recht voor om op elk moment aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals in het privacybeleid op de volgende website; www.kuriakos-editora.com, na veranderingen die het gevolg zijn van de ontwikkeling en technologische vooruitgang van internet zelf, evenals veranderingen in de wetgeving op dit gebied

 

 1. DEFINITIEVE BEPALINGEN

Eventuele twijfels of verduidelijkingen moeten worden geplaatst in de ruimte die voor dat doel is gecreëerd; Contacten-Editora Kuriakos en het team zullen het juiste antwoord geven.

 

 1. JURISDICTIE

De algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Portugese wetgeving.

De gebruiker aanvaardt onherroepelijk de jurisdictie van de Portugese rechtbanken om eventuele conflicten te beslechten die ontstaan en / of verband houden met de algemene gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en / of het gebruik van deze website.

Add to cart