Laatst bijgewerkt: 08/01/2018

INLEIDING
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn overeengekomen tussen MOTES & IDEIAS, LDA, met hoofdkantoor in Avenida D. João II, Edifício Mar Vermelho, n.º 50, 4.º, Parque das Nações 1990-095 Lisboa, fiscaal identificatienummer 513 708 600 en neem contact op met +351 936544220, hierna “BEDRIJF” genoemd en mensen die aankopen willen doen via de website www.kuriakos-editora.com, hierna “Gebruiker” genoemd.

 1. De partijen komen overeen dat aankopen die via de website www.kuriakos-editora.com worden gedaan, uitsluitend onder dit contract vallen, met uitsluiting van eventuele voorwaarden die eerder op de website beschikbaar waren.

ARTIKEL 1 – OBJECTIEF
1. De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de gebruiker alle nodige informatie te verstrekken en te definiëren over de verkoopvoorwaarden, betaling en beschikbaarheid van aankopen op de website www.kuriakos-editora.com.

 1. Deze voorwaarden regelen alle stappen die nodig zijn om de aankoop uit te voeren en garanderen de opvolging van de aankoop tussen de contractpartijen.

 

ARTIKEL 2 – AANKOOP
1. De gebruiker voltooit zijn aankoop op de website www.kuriakos-editora.com en voegt het product / de producten die hij wil kopen toe aan het winkelmandje:

 1. Hiervoor moet de gebruiker:
  a) Registreer u op de website www.kuriakos-editora.com en verstrek de daar gevraagde informatie.
  b) Log in (met een combinatie van e-mailadres en wachtwoord gekozen door de gebruiker bij het registreren)
  c) Vul de gegevens in en kies de opties die u ter beschikking worden gesteld tijdens het afrekenproces (factuuradres, betaalmethode, evenals het fiscaal identificatienummer en de naam die u voor belastingdoeleinden op de factuur wilt laten verschijnen).
 2. De definitieve bevestiging van de aankoop door de gebruiker staat gelijk aan de volledige aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten en van deze algemene verkoopvoorwaarden, die de enige zijn die van toepassing zijn op het aldus gesloten contract.
 3. Bij gebrek aan beschikbaarheid van het product, verbindt de ONDERNEMING zich ertoe de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
 4. De gegevens op de factuur vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. De eenmaal uitgegeven factuur kan niet opnieuw worden uitgegeven met wijzigingen.

 

ARTIKEL 3 – BETALING
1. Op de website www.kuriakos-editora.com stelt de ONDERNEMING de gebruiker de volgende betalingsmethoden voor via Easypay – Instituição de Pagamento Lda:

 1. a) Kredietkaart (Visa, Mastercard);
 2. b) ATM-referentie;
 3. c) MB Way.
 4. In het geval van betaling met een creditcard, wordt de afschrijving onmiddellijk van de kaart van de gebruiker uitgevoerd na bevestiging van de aankoop van de goederen.
 5. De mogelijkheid om via PayPal te kopen is ook beschikbaar.

 

ARTIKEL 4 – BESCHIKBAARHEID VAN HET GEKOCHTE PRODUCT
1. Na voltooiing van het aankoopproces genereert de website kuriakos-editora.com een bericht waarin de gebruiker wordt geïnformeerd over de betalingsbevestiging voor het product en een link om het te downloaden.
2. Dezelfde informatie wordt ook naar het e-mailadres van de gebruiker gestuurd.
3. Het gekochte product is ook beschikbaar op de website kuriakos-editora.com, in het gedeelte Gebruikersaccount – Downloads.

ARTIKEL 5 – BEKIJKEN/REPRODUCTIE VAN HET GEKOCHTE PRODUCT
1. De reproductie van alle digitale inhoud die is verkregen op de website kuriakos-editora.com is alleen mogelijk, uitsluitend en exclusief, door het gebruik van de “Browser Kuriakos” -app, beschikbaar op de link; http://kuriakos.com/tutorialeditora/, in desktop- en mobiele versie.
2. Het reproduceren, dupliceren, manipuleren en / of vastleggen van inhoud van de website kuriakos-editora.com met behulp van andere tools, naast de toepassing die in de vorige paragraaf is vermeld, impliceert het verlies van de licentie van het gekochte digitale product en de daaruit voortvloeiende blokkering in de toegang tot de inhoud.
3. Het proces voor het opnieuw activeren van de licentie wordt geval per geval geanalyseerd door MOTES & IDEIAS, LDA, op basis van een verzoek van de gebruiker aan de e-mail; info@moteseideias.com, reageren op het BEDRIJF via hetzelfde communicatiemiddel.

 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN
De prijzen moeten worden uitgedrukt in euro, inclusief belastingen en heffingen, rekening houdend met de btw die van kracht is op het moment van betaling van de bestelling.

ARTIKEL 7 – ANNULERING EN RETOUR
1. Het annulerings- of retourproces wordt van geval tot geval afgehandeld door MOTES & IDEIAS, LDA. De bestelling moet schriftelijk aankomen op het contact-e-mailadres info@moteseideias.com, tot 30 dagen na de aankoop, met de instructies voor annulering of retournering van de goederen beantwoord en gedefinieerd door het BEDRIJF, via hetzelfde communicatiemiddel.

 1. Waar mogelijk moet de teruggave worden gedaan met dezelfde betaalmethode, maar als dit niet mogelijk is, moet de gebruiker een bewijs van betaling en rekening- of kaarteigendom overleggen om de teruggave via bankoverschrijving te doen.
  3. De BEDRIJF verbindt zich ertoe de Gebruiker binnen een termijn van maximaal 90 dagen terug te betalen.
  4. Als de waarde die het resultaat is van de ruil van verkochte producten lager of hoger is dan de initiële waarde ervan, zullen de voorwaarden van afwikkeling worden aangegeven door de BEDRIJF.

ARTIKEL 8 – PRIVACYBELEID


 1. De verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze zullen, afhankelijk van computerverwerking, worden opgenomen in de database van het BEDRIJF en zijn bedoeld voor de registratie en presentatie van andere producten en diensten, evenals institutionele informatie, die door hen ter beschikking worden gesteld.
 2. De verstrekking ervan is optioneel en het recht op toegang, rectificatie en annulering van alle gegevens die u rechtstreeks persoonlijk of schriftelijk aangaan, rechtstreeks naar het adres op de startpagina van deze website, is gegarandeerd volgens de voorwaarden van de wet.
Add to cart